Posts Tagged Rå diett

Råføde …

Eg hev ete rå mat i åtta dagar no. Baunor og ris freistar meg so jævlegt. Kannhenda eg skulde freista å venda meg av kokt mat litt etter litt i staden? Eg kann i alle høve ikkje få tak i baunor fyrr i morgon, so eg er rå framåt halv fira i morgon i minsto.

Rå mat er best til morgons, men til middag ynsker eg meg sårt baunor og ris med salat. Eg veit inst inne at eg ætler baunor av di eg er avhengug, men jamvel … Kannhenda eg skal utsetja å kaupa ris og baunor, berre utsetja og utsetja, heilt til det gjeng yver? Eg segjer til meg sjølv at ein vegansk diett held lenge for å evla mangfásesvevn, som eg lyt ganga ved er målet mitt. (Økolågisk) råføde er optimal vegandiett, men mykje vanskelegare å halda seg til. Ein lyt eta so jævla mykje!

Nokre råd åt meg?

Forresten, no hev eg nådd seks minutt på solarskoding. 🙂

Advertisements

Comments (4)

Landsmøtet i Grøn Ungdom

Sume veit at eg var i Oslo, på landsmøte i Grøn Ungdom. Det var skamgildt! Gildare enn NMU-tilskipingar plar vera, og det segjer jo litt. 😉

Eg møtte masse greide folk, og tidi gjekk ovsnøgt. I det gjenuppretta styret i Grøn Ungdom Rogaland sit talsmann Jon Torger, moderat nynorsking og høgnorsking for kos, skrivar Martin, samnorsking, og pengeandsvarleg, eg, høgnorsking. Coolt.

Eg fekk møta og tala svenskt med sjølvaste Gräsrotsorkestern! Utrulegt gildt! Lærte mykje svenskt av deim (og Jarle). Dei spelte concert for oss, og etterpå måtte me kaupa plator. Eg lika(r) best songen «Debattblues»; citat:

«Temperaturen höjs i studion när satan bryter in, han säger: stopp! jag måste protestera, jag hajjar ingenting
jag trodde det var mitt jobb att släppa hela helvetet lös, men med den politik som George Bush för så blir jag snart arbetslös!
»

Herlegt! Coolare.

På møtet tala eg tollegt mykje um rå frukt og grønsaksdietten med Anna-Thea, som hev vore rå veganar i yver eit år. Ho nemnde forresten at kroppslukt kvarv heilt etter ei tid på rå føde. Null deodorant, og sjølvsagt null kvisor, men det er sjølvsagt på sunn kost. 😉 Eg fekk høyra um spirulina-sjøgras. Ogso hadde ho ein tommelfingerrégle; nemlegt at ein månad på rå føde reinska upp drit i kroppen uppsamla på eit år på vanleg mat. Coolast.

Eg og Didrik tek forresten etter planen til med rå veganar-projetet vårt no på måndag. Målet mitt denne gongen er tvo månader, kannhenda lengre – ævelegt? 😉 Tidi mun syna det.

Therese og Almina frå Gräsrotsorkestern, Tore, Henrik og eg vart med heim til Jarle og feirte fødedagen hans i graset utanfor. Tvo grannar av Jarle kom au med etter kvart. Me åt braudskivor med Nugatti, ost, og syltetøy, men ikkje alt på éi skiva. Jarle hadde forresten agurk i vatnet me drakk. Det var godt.

Eg vart att hjå jarle til ti-tidi, so fór eg til Oslo S. Jarle lånte meg lærebøkene sine i islendskt, so eg vonar eg fær tid til å lesa i deim. Eg stend jo upp tidlegt, so kannhenda eg skal laga meg ein morgonvane?

Comments (2)