Archive for Svevn

Um du tenkjer kaupa domaine …

… er vvb.no no uppteke, so du lyt velja eit anna.

Odin hev gjeve meg rom på tenaren sin, og eg reknar med å vera budd um 1-3 dagar. Tusund takk, Odin! 😀

Eg tenkte lenge på kva mål eg skulde nytta, ettersom eg er so glad i norskt, endå fåe andre likar norsken min, men eg lova Nicholas Powiull å skriva um svevnfreistnaden min på engelskt, so då vert nog heile sida på engelskt, elder mun verta både måli.

Kall meg ein krakk, Pavlina-hermar, elder kva du vil, men eg hev tenkt å freista tena pengar på sida, slik at det dekkjer driftkostnadene. Det beste hadde jo vore å kunna lìva av blogging, som sume andre gjer, men fyrst og fremst er driftkostnadene målet.

Ynsk meg lukka til.

Advertisements

Comments (1)

Det nye innan svevn – sokalla «Powiull»-svevn

Mangegongssvevn vert sumtid kalla «Da Vinci»-svevn av di sume meiner Leonardo da Vinci sov på ei liknande vis. Han som kartlegg «Powiull»-svevnen heiter Nicholas Powiull.

Tingen er at ein «søv» (det er ikkje heilt svevn, men ein gjeng gjenom same greida) ein halv til ein time kvar dag. Det er viktugt å hugsa på at det hev lite å segja kor mykje svevn ein fær til dagen, for livet er tekniskt sét ikkje delt inn i dagar. Fyrst vender ein seg til å nå REM so snøgt som råd, altso gjenom «vanleg» mangegongssvevn, men gjer seg ikkje avhengig av tidi ein søv på. Det kann vera greidt å hava «svevnen» på faste tider, men då berre umlag kvar tolvte time.

Det er visst lurt å sova i ein stol, for um ein legg seg ned, søv ein lengre. Eg skal freista dette i vetterferien. (Bomba. :p)

Comments (2)

Råføde …

Eg hev ete rå mat i åtta dagar no. Baunor og ris freistar meg so jævlegt. Kannhenda eg skulde freista å venda meg av kokt mat litt etter litt i staden? Eg kann i alle høve ikkje få tak i baunor fyrr i morgon, so eg er rå framåt halv fira i morgon i minsto.

Rå mat er best til morgons, men til middag ynsker eg meg sårt baunor og ris med salat. Eg veit inst inne at eg ætler baunor av di eg er avhengug, men jamvel … Kannhenda eg skal utsetja å kaupa ris og baunor, berre utsetja og utsetja, heilt til det gjeng yver? Eg segjer til meg sjølv at ein vegansk diett held lenge for å evla mangfásesvevn, som eg lyt ganga ved er målet mitt. (Økolågisk) råføde er optimal vegandiett, men mykje vanskelegare å halda seg til. Ein lyt eta so jævla mykje!

Nokre råd åt meg?

Forresten, no hev eg nådd seks minutt på solarskoding. 🙂

Comments (4)

Rå fyrr svevn

Eg somna når eg ikkje skulde – sjølvsagt. Mest sannsynlegt fleire gonger på rad.

Eg fekk eit råd frå ein som hev freista det same tri gonger  utan hell, og éin gong etter å hava vorte rå. Då var det mykje lettare. Eg tek rådet hans um å verta rå fyrst, og satsar på medvitsdrøyming resten av romjoli.

Litt flaudt, men eg lyt ganga ved at eg ikkje fær til denne sovingi nett no. Men det gjekk so bra heilt til klokka fira i dag …

Kommenter innlegget

Fyrste døgret

Alt vel … Litt tungt å vakna etter tvo av lurane. Eg skal sova på golvet i nott, so eg vaknar.

Alt hev gjenge som smurd til no, men eg ottast verre tider. Eg kjenner meg tollegt utkvild nett no, men det gjeng nog snøgt yver.

Kommenter innlegget

Mangegongssvevn for femte gong

No byrja eg den femte mangegongssvevnen min. Denne gongen er eg fyrebudd: eg kjem ikkje til å somna når eg ikkje skal. Frå og med andre notti er sofa’en bannlyst umråde. Skal eg sitja, er berre golvet lovlegt. Eg tenkjer laga enkel mat som ris på notti, so snart me fær kaupt baunor.

Her er måten eg skal evla dette på:

  • Fyrst hev eg vore uppe heile notti heile den siste vìka, so det skal verta lettare gjenom notti.
  • I nott skal eg ikkje gjera noko serskild. Fyrste notti er greid.
  • Andre notti skal eg ganga ut med det same eg vert trøytt. Når eg er mindre trøytt, skal eg ganga inn att, og standa elder sitja på kne ved datamachini, elder eitkvart. Ettersom eg nyttar Linux no, skal eg nytta denne command’en (teken frå Odin): sleep 3m && vlc «Valhall_Awaits_Me.mp3». Denne skal eg setja på um att og um att (men kannhenda med ymsande .mp3’ar), slik at eg kvart tridje minutt kann verta vekka av drithøg viking-metal.
  • Tridje notti vert lik andre, berre verre. Um inkje anna, lyt eg ganga ei mil til pappa. Der bur mest ingen, so eg kann laga ljod for å halda meg vaken (slå jarnstenger mot fe-ristene osb.). På nettene hev eg tenkt å sova på eit teppe på golvet når eg kjenner naud til dess.
  • Fjorde notti vert nog verst. Då kann eg jo fara nedåt bekken og dyppa hovudet i iskaldt vatn um so skal til. Elles kann eg binda fast ein pinne til handi og halda honom yver eit straumgjerde. Søkk armen, vaknar eg.
  • Femte notti skal det byrja ganga betre. Eg skal halda fram med tryggleikstiltak; som å hava ein tallerken på golvet, og ei skjeid i handi. Når skjeidi fell, lagar ho mykje bråk.

Det er kva eg hev tenkt. Innspìl, påfunn?

No driv eg sokalla «touch typing» på Dvorak-tastaturet. 😀

Kommenter innlegget

Medvitsdrøyming andre gong

Sist eg sagde eg skulde freista medvitsdrøyma, fekk eg det ikkje til. Denne gongen hev eg eit godt hugbilæte:

  • Røyndomsprøva kvar gong eg vaknar (tvo gonger i døgret)
  • Røyndomsprøva kvar gong eg høyrer ordi «Miljøpartiet Dei Grøne», «Norsk Målungdom», elder «Ivar Aasen».
  • Freista på WILD kvar nott.

Hugs å melda dykk inn i Miljøpartiet Dei Grøne! Spreid bodskapen!

Kommenter innlegget

Older Posts »