Archive for Medvitsdrøyming

Medvitsdrøyming og drøymeminne

Eg hev tenkt å nytta det vesle som er att av ferien til å træna upp drøymeminnet mitt, og jamvel verta ein betre medvitsdrøymar. For å gjera det, skal eg skriva ned draumane mine, både gamle og nye, for å utfordra hjernen til å hugsa so mange som råd (eg las um ei som hugsa kring ni draumar kvar nott!). Vert eg flink, mun det vera nyttugt næste gong eg freistar mangfasesvevn. I røyndi var nett medvitsdrøyming litt av grunden til at eg byrja med mangfasesvevn, for å hava fleire høve til å drøyma.

Når me er inne på det, las eg um ein svensk student som nytta Übermann-planen, og han hadde ei enkel ordning i tilmåtingsfasen; han lente seg mot veggen den verste perioden. Enkelt og greidt. Kvi tenkte ikkje eg på dét?

Og når me talar um draumar, eg drøymde at eg tala med Ivar Aasen her um dagen. 😀 Han var koseleg, men eg lurte litt på um ikkje han var daud, i draumen altso. Han skreiv forresten læreboktilnæra nynorsk … Snålt.

Eg hev sett meg fyre å verta verande i SU, i alle høve til eg finn noko betre.

Korsom er, eg rår alle til å freista medvitsdrøyming. Det er det beste eg veit um i verdi.

Advertisements

Kommenter innlegget