Archive for 1

Beste filmen evvah, lzzm!

Denne filmen gjer klårt kva ein tarv vita på ein lett måte: http://en.vvb.no/2009/03/08/foods-that-kill-healthy-eating/

Advertisements

Comments (2)

Ny netsida

Den nye sida mi er uppe, fyrebìls berre skikkelegt på engelskt.

Eg kjem ikkje til å nytta denne bloggen so mykje meir, um noko i det heile.

Comments (1)